GRYWitamy na stronie Niepublicznego Przedszkola DoReMi w Wągrowcu.

„Do Re Mi” to przedszkole elitarne, które wyróżnia rodzinna atmosfera i ciekawe zajęcia dodatkowe. Zespół doświadczonych i twórczych pedagogów wypracował doskonały program wychowawczo edukacyjny dla dzieci od 2 do 6 roku życia. Przedszkole powstało we wrześniu 2010 roku, mieści się w Wągrowcu przy ulicy Poznańskiej 4. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty oraz Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego. Przedszkole dysponuje dużym placem zabaw oraz czterema salami wyposażonymi w zabawki edukacyjne, pomoce i instrumenty muzyczne.  Nasze przedszkole prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne, daje dzieciom możliwość samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień, osiągnięć. Wspiera rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola. Uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia - sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przedszkole otwarte jest od godz. 6.00 do 18.00.

Zapraszamy dzieci od 4 miesiąca życia na zajęcia muzyczne, które mogą być świetnym treningiem przed pójściem do przedszkola!
 

 

Dlaczego profil taneczno-muzyczny?

Specjaliści podkreślając szczególną rolę muzyki w rozwoju dziecka zwracają uwagę na to, że dziecko jako istota nienaruszona, pozbawiona nawyków przyjmuje muzykę instynktownie, bez zahamowań i dzięki temu wzbogaca swój świat o nowe odczucia. Muzyka pozwala dziecku zauważyć i rozpoznać piękno i harmonię oraz radość.

 

 Możliwości oddziaływania muzyką:
-  Muzyka pomaga w pracy z dziećmi mającymi zaburzenia słuchu, mowy, rozwoju psychicznego i rozwoju fizycznego.
-  Wzmacnia pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie, logikę.
-  Słuchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciństwie wspiera również rozwój zdolności matematycznych.
-  Muzyka ulepsza i utrwala proces zapamiętywania.
-  Podczas ćwiczeń przy muzyce Mozarta, która jest jasna, ma doskonałą formę i wysoką częstotliwość dźwięku, poprawiają się pamięć i koncentracja.
-  Dźwięki symfonii Mozarta pomocne są również w leczeniu zaburzeń słuchu, dysleksji, autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i innych umysłowych i fizycznych zaburzeń.
- Jak wykazały badania przeprowadzone w roku 2001, muzyka Mozarta, zwłaszcza Sonata KV 448, może powstrzymywać nawet ataki epileptyczneNaukowcy odkryli, że :
-  Pewien rodzaj muzyki wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość.
-  Muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w rytmie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się.
-  Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe.
-  Muzyka barokowa synchronizuje więc umysł i ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się.
                                  © 2010 www.doremi-przedszkole.pl